החברה לחקר המקרא מארחת בפרשת במדבר תשפ"א את יגאל גור אריה במסר "פרשת במדבר, 32 פרקים לספר. שלושים ושתיים אבני דרך"! & ואת בועז חדד במסר חינוכי-" "ללמד איך להכניס גבולות בתוך החופש" & ד"ר גדי ודנאי - "ההיא שעמדה.-מתוך הא-זעקה"!"


פרשת במדבר- תשפ"א יגאל גור אריה

פרשת במדבר, 32 פרקים לספר. שלושים ושתיים אבני דרך, המציינות את מסלול המעבר מהמון עבדים חסר פרצוף אל עם מגובש ומסודר, הנושא זהות ויעוד ברורים.

הפרשה הפותחת את חומש הפקודים, נקראת תמיד לפני חג השבועות.

בפרשתנו עם ישראל מצווה על סדר חנייה מיוחד במדבר, שבו לכל שבט יש מקום קבוע, דגל וסמל. הדרכה זו היא התשתית ליצירת עם. קביעת מסגרות קבועות, מסר אחד וברור גם כאשר יגיע העם לארץ ישראל ויחיה בה, לכל שבט תהיה נחלה משלו ובה הוא מניף את דגלו. כל דגל של כל שבט היה בצבע אבן החושן השייכת לאותו השבט. על הדגל הופיע סמלו המיוחד של השבט המאפיין את תכונותיו ואת תפקידו. כך למשל על דגל מחנה יהודה הופיע סמל המלוכה- אריה; אצל זבולון סמל יורדי הים– ספינה וכך הלאה.

מצד אחד יש כאן בידול והפרדה, מאידך הבלטה זו מדגישה כי בכדי להגיע לאחדות כל אחד מהחלקים צריך להכיר בערכם של החלקים האחרים היוצרים את המכלול את השלם. גם אם הם שונים ממנו.

לא אחת אנו ההורים נקראים להתלבט בשאלת היחס שבין כפייה לבחירה, בין מסגרת ברורה וקבועה שבה אנו מעצבים את אורח חייהם של ילדינו לבין חינוך לאוטונומיה אישית.

המבנה המשפחתי חייב להציב בבסיסו אדנים של כפייה, הכרח, קווים אדומים. אולם אל לנו להסתפק בכך. מסע משפחתי ארוך נועד לאפשר לכל אחד מבני הבית להפוך את העמדה המשפחתית לעמדה אישית, נבחרת, שעמה הוא מזדהה ומתחבר.

בימים משוגעים אלו יש לטפח את אחדות הלבבות הנשענת על מתן לגיטימציה לייחודיות האחר. יש לזכור כי בטיפוחה של האחדות אין הכוונה ליצירת אחידות.

חברה הטרוגנית המאמינה ב ״ אחדות מתוך השוני״ תחתור לביסוס האחדות תוך הכרה בשוני שבין חבריה, ובד בבד תפעל לאיתור המשותף והמחבר בין השונים.

מתן לגיטימציה לקיומם של צרכים, דעות, אמונות, שאיפות, כישורים ומנהגים שונים לצד שמירה על המאחד בין הגוונים השונים עשוייה לעודד את הפרט להפנות את משאביו הייחודים לטובת סביבתו על בסיס המכנה המשותף ביניהם- למשל נטע ברזלאי היא הדוגמא הטובה לקבלת האחר- זה המסר החשוב לימים משוגעים אלו.

שבת שלום !

שבת שלווה ענוגה וקרה !!

יגאל גור אריה

&

בועז חדד חבר הנהלה, מורה לתנ"ך באורט מעלות- במסר חינוכי מהפרשה!"

פרשת.במדבר מסרים חינוכיים לימינו אנו .
התהליך שמתואר בפרשה של עם העומד במדבר ומתפקד בסדר מופתי הוא תהליך מתמשך שלנו בעולם לקחת את השממה ולטעת בה סדר ותוכן ,לקחת את תלמידינו היקרים ולא לוותר למרות הקשיים הרבים שמדומים למדבר שקשה מאוד לשרוד בו אנו מחוייבים להעניק לתלמידנו וגם לילדינו חינוך ראוי שיכשיר אותם לחיים האמיתים לטעת בהם סדר וגבולות וללמד איך להכניס גבולות בתוך החופש .אנו צריכים להטמיע בהם את השילוב בין חופש שהוא מדבר לבין גבולות שהוא מפקד שהוא מדויק ויש בו גבולות .הספירה בפרשת במדבר באה להדגיש את חשיבות ראיית היחיד בכיתה תוך כדי ספירת התלמידים תוך כדי שאנו מרימים ראש ומסתכלים על אותו תלמיד , כדי שהתלמיד לא ירגיש שקוף ויאמר " לא רואים אותי בבית הספר " כך נעשה המפקד בפרשת במדבר נותנים מקום מרכזי ליחיד , כאשר לכל אחד יש תפקיד בעולמנו אנו לפי הכשרון שיש לכל אחד מאיתנו ואיתו צריך.ללכת למצות את כל הפוטנציאל שבנו במסגרת הגבולות הקיימים יש מקום מרכזי ליחיד בניגוד לקומוניזם שראה את המדינה כערך.עליון .
לפי התפיסה של פרשת במדברכפי שכבר ציינתי לכל אחד יש מקום.בעולם.וכל אחד תורם את חלקו לפי כשרונו למאמץ המשותף וזו גם צריכה להיות האמירה שלנו לתלמידנו לילדינו ולעולם כדי שניחייה בעולם.טוב יותר . לעיתים מורה צריך גם להרגיש כמו מדבר כלומר שמוחו פנוי לקבל גם רעיונות אחרים מתלמידיו וזה חשוב מאוד לנו המורים כדי להיות מורים טובים יותר כפי כתוב בספר תהילים קיט צט " מכל מלמדי השכלתי " שמשמעותו כי גם אדם חכם ולמדן יכול ללמוד מכל אחד .
שבת שלום לכולם. בועז חדד

&

ד"ר גדי ודנאי מתוך הממ"ד משמיע את קולה של הא-זעקה !

"ההיא שעמדה."
על שמינו שוב עננה
ריחה של מלחמה ישנה
זו, שאף פעם איננה נגמרת
כמו איזו יבלת שתמיד חוזרת
אז צריך מהתרדמה להתעורר
להוציא מחדרי הלב ולאוורר
את ההיא, שלאבותינו ולנו עמדה
רוח ישראל,
שבכל דור התעמתה
עם כל אויב וצורר, צר ושטן
ובשבילה, חמאס, הוא פסיק קטן
אז גם אם כרגע קשה המעמד
נקרעים בין השגרה לממ"ד
צריך לנשום עמוק ולהרגיע
אחרי חשכה, השחר יפציע.
לאלה שיגלו סבלנות ונחישות
ובין הקושי למכשול,
יפגינו גמישות.
כי בין הלהבות, העשן והדם
יבליח הניצוץ,
שמחבר אותנו כעם.
אם למאמץ ניתן גיבוי וכתף
ובכחול והלבן כולנו נתעטף, באחווה של שותפות הלאום
נצלח יחד את קשיי היום.
רק עם מאוחד הוא עמיד
ובזכות ההווה, יזכה בעתיד.
ברוך השומר על עמו ממעל
והשאר בידינו שלנו, של צה"ל.