דב נווה

חבר הנהלה, רו"ח

גזבר עמותת הרב פירר, משנה למנכ"ל בנק מזרחי לשעבר