עדנה הילביץ

חברת הנהלה

ד"ר לתנ"ך,25 שנה בחינוך רכזת תנך רכזת שכבה מנהלת חטיבת ביניים, מעבירה השתלמויות מורים