הרב ערן דאום

רב קהילת השמשוני במודיעין, סא"ל (מיל .)

דוקטורנט ומרצה לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, סא"ל (מיל.)