הרב חיים אריה כהנא

חבר הנהלה ומנהל תוכן

מנהל תחום תנ"ך בקריית החינוך ע"ש גינסבורג ביבנה, תואר שני בניהול וארגון