אלוף גרשון הכהן

חוקר במרכז בגין

חוקר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, מפקד המכללות הצבאיות, פעיל במיזם 929