אלוף אהרון זאבי פרקש

נשיא״FST Biometrics״

ראש אמ"ן לשעבר, נשיא המכון לתכנון מדיניות העם היהודי