אלוף אמיר אשל

אות לגיון ההצטיינות

ראש אגף התכנון ולאחר מכן המפקד ה-17 של חיל האוויר