אלוף טל רוסו

המכון למחקר בטחוני

מפקד מפקדת העומק, פיקוד הדרום, ראש אגף מבצעים, מפקד עוצבת הפלדה ומפקד עוצבת האש