ישראל קריסטל

מנכ"ל העמותה

מנהל חברה עולמית לסחר ביהלומים ותכשיטים