פרופ' אביעד הכהן

מייסד "במעגלי צדק"

פרופ' למשפטים עו"ד, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט