פרופ' דני הרשקוביץ

נציב שירות המדינה

ממנסחי אמנת כנרת, נשיא אוניברסיטת בר אילן ושר המדע לשעבר