פרופ' גבריאלה שלו

נשיאת האקדמי "אונו"

פרופ' למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים. שגרירת ישראל באו"מ לשעבר