פרופ' גרשון גליל

ממחברי סדרת עולם התנ"ך

פרופסור בחוג למקרא באוניברסיטת חיפה, ולשעבר ראש המחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטה