פרופ' נועם מזרחי

מצטיין הרקטור בהוראה

פרופ' לתנ"ך, פרסם עשרות מאמרים בנושאים הקשורים ללשון המקרא והמגילות