רויטל מימון

חברת הנהלה

חברת הנהלה המשמשת כמדריכה ראשית בתחום התנ"ך 5 יחידות ומורה לתנ"ך מספר רב של שנים