תלם חזן סא"ל מיל.

חבר הנהלה ותוכן

סא"ל תלם חזן חבר הנהלה וועדת התוכן, סמח"ט צנחנים לשעבר סמנכ"ל ומנהל ארגון 'חברים'