ד"ר צבי צמרת

יו"ר המזה "פ לשעבר

היסטוריון, איש חינוך ופעיל ציבורי, לשעבר מנכ"ל יד בן צבי ויו"ר המזכירות הפדגוגית