בועז חדד

חבר הנהלה

מלמד באורט מעלות, תושב נהרייה, מורה של שגיב לוגסי-חתן התנ"ך