אלוף עוזי דיין

מייסד כנס שדרות

סגן הרמטכ"ל ויו"ר מפעל הפיס לשעבר, ראש המועצה לביטחון לאומי