איציק בן אבי איש חינוך

יו"ר הועדה לפרויקטים מיוחדים

איציק בן אבי איש חינוך ניהל את המחלקה לתרבות נוער וספורט בחבל מודיעין פיקח על רשויות במחוז מרכז והיה ממונה על חידוני התנך בארץ ובתפוצות של משרד החינוך מינהל חברה ונוער