החברה לחקר המקרא מארחת את יגאל גור אריה במסר לפרשת שלח לך תשפ"א "האם התקשורת מספקת לנו עובדות או דעות?" & בועז חדד לפרשת שלח לך תשפ"א ספר במדבר , במסרים חינוכיים מפרשת השבוע

יגאל גור אריה במסר לפרשת שלח לך תשפ"א

האם התקשורת מספקת לנו עובדות או דעות?

פרשת השבוע ״שלח לך״

פרשת בר מצווה של הלל שר, ברכות !!

פרשת בר מצוה של יואב הס. ברכות !!

שבת חתונה של אסף ויעל שפר, ברכות !!

אחת הפרשות החשובות והמורכבות במקרא!

פרשנינו

האם התקשורת מספקת לנו עובדות או דעות? האם התקשורת אומרת לנו מה קורה עובדתית או שהיא גם מוסיפה וקובעת לנו מי נחשב קיצוני ומי שפוי, מי ישראלי ומי מגזרי, מי משלנו ומי הזוי?

פרשתהשבועשלנו, פרשתשלחלך, עוסקתבמבטעלארץישראל. נתבונןעלהיכולתלראות

טובדרךארץישראל. המרגליםנדרשולדווחעלהארץאךהםבחרולהדגישאתהדבריםהלא

טוביםשראו. "אֶרֶץאֹכֶלֶתיוֹשְׁבֶיה, עַזהָעָםהַיֹשֵׁבבָאָרֶץ, לֹאנוּכַל לַעֲלוֹתאֶלהָעָםכִּיחָזָקהוּאמִּםֶמוּ . האם ״ארץ זבת חלב ודבש״ או ״ארץ אוכלת יושביה״.

משה שלח את המרגלים כדי לתור את הארץ ולספק אינפורמציה מודיעין בלבד, בלי לנתח ולהסיק מסקנות , או להביע דעה. ובזה חטאו והפכו עצמם למרגלים. ״אפס כי עז העם״

טעות מתחילה כשמערבים אינטרסים אישיים בפעילות ציבורית. ומביעים דעה כאשר צריך להביא רק אינפורמציה, מודיעין ,עובדות!!

בדבריהם ייצרו דמורליזציה בעם! ובזה חטאו .

ההסבר שלי קצת שונה; משבר ענק נוצר בעם.

סיפור מנהיגות הכי גדולה בהיסטוריה. איך מעבירים עם ממצרים כעבדים לארץ המובטחת כבני חורין .לא העברה פיזית כי אם העברה מנטלית.

נבחרו 12 מנהיגים/מרגלים בבחירה פומבית. כך יוצאים למשימה מיוחדת???

לדעתי 3-4 אנשים טובים/נבחרים(מהיחידה) יוצאים למשימה חשאית למשימות מיוחדות.

מכאן אני למד שהמנהיג משה רצה בדיקה פנימית ,(ולא לקבל מידע על א״י) האם עם ישראל בשל מנטלית להיות בני חורין.

המסקנה היא שהעם לא מוכן ,השעה לא כשרה להיכנס לארץ ישראל.

גדולת המנהיגות של משה להבין שלא מוותרים על הגעה לא״י פשוט נדחה זאת ב40 שנה. זה לא עונש זו הבנת המציאות. יש לחזק את העוצמה הפנימית, העוצמה המוסרית הערכים ולהיכנס לארץ ישראל בשלים ומוכנים.

הפרשה מלמדת רבות על הפרשנות האישית שאנחנו נותנים למציאות, ועל הבחירה החופשית שלנו בהתבוננות על האירועים. בסופו של דבר האדם מחליט אם לבחור בייאוש או באמונה . יש רק דבר אחד שנכון אובייקטיבית : שכמעט הכל בחיים סובייקטיבי .

לו יהי !!

גם לנו מגיע מנהיגות כזו!!

שבת שלום!

שבת שלווה וענוגה !!

יגאל גור-אריה

&

בועז חדד - חבר הנהלת החברה לחקר המקרא , ורכז התנך באורט מעלות.

במסר לפרשת שלח לך תשפ"א

פרשת שלח ספר במדבר , מסרים חינוכיים מפרשת השבוע .
ללמוד לקח מטעויות העבר , חשיבות ההקשבה לפני ביצוע כל פעולה שאנו מחליטים לעשות בחיינו , הפחד מכשלון או מהצלחה שעלול לשתק אותנו מלהתקדם והפתרון לכך ,לחפש לא רק את הרע בחיינו אלא גם את הטוב , לדעת להפוך חסרונות ליתרונות בחיינו , חשיבות התזמון בחיינו , החשיבות ליצור איזון בחיינו בין הצרכים החומריים בחיינו לבין הצרכים הרוחניים , להבין שהרוב הוא הקובע אבל לא תמיד צודק , מסר נוסף הסכנה מהצלחה מסחררת .
ראשית נתחיל בסיפור המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ רעה , אותם מרגלים לא למדו לקח מהפרשה הקודמת ,שם סופר על הוצאת דיבה של מרים אחות משה , על אשת משה , במקרה זה משה ביקש שבורא עולם יסלח לה , ואכן כך קרה ,אבל במקרה שלנו ,מכוון שהמרגלים לא למדו לקח מסיפור מרים ,בעניין הוצאת דיבה ,הם נענשו בחומרה ככתוב,בספר במדבר פרק י"ד פסוק ל"ז " וימותו האנשים מוציאים דיבת הארץ רעה" גם בחיינו היום יכול להיות שניתנות לנו הזדמנויות לתקן את דרכנו ,הן ביחסינו האישיים במשפחה , או בעבודה ,אבל אנו מחוייבים ללמוד לקח משגיאות העבר ,כי אחרת ,במידה ולא נלמד משגיאות העבר אנו עלולים להמית על עצמנו אסון כבד ונתאכזב קשות כפי שקרה למרגלים בפרשה .
כך אנו מחוייבים ללמד את ילדינו ,את תלמידינו, ואת החיילים שעליהם אנו אחראים שיש ללמוד משגיאות העבר ולתקן את דרכנו..
מסר נוסף הוא , חשיבות ההקשבה בעולמינו ובמיוחד בזמננו אנו ,שהינה בדרגה עליונה ,אם אדם רוצה להצליח בחייו, בעבודתו ,עם תלמידיו או עם חייליו שעליהם הוא אחראי ,או בקשר עם בת או בן הזוג ,או עם ילדיו האישיים, הוא חייב,לדעת קודם להקשיב ,ככתוב,בספר משלי פרק י"ח פסוק י"ג " משיב דבר בטרם ישמע איולת היא לו וכלימה " .
לא כך קרה בסיפור המרגלים ,הרי בורא עולם כבר אמר בפרק ט"ו פסוק ב' " כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לבני ישראל " , כלומר יהוה כבר,הבטיח לתת את הארץ, אבל המרגלים החליטו שאי אפשר לכבוש את הארץ ,אולי לא שמעו היטב מה אמר יהוה ,או שבמודע המרגלים חרגו מכתב המינוי שניתן להם. נאמר למרגלים באופן מפורש , שעליהם רק לבדוק מה יש בארץ כדי לדעת בין היתר מהי הדרך הנוחה ביותר לכבוש הארץ, לא נאמר להם לומר את דעתם ,האם אפשר לכבוש את הארץ או לא .
המסר הוא שגם אנחנו בתור מורים ,מנהלים , מפקדים בצבא ,שרים, צריכים ללמוד ולתת דוגמה לילדי ישראל שחריגה מהמנדט שניתן לנו עלולה לגרום לאסון ( גם בימי שלום וגם בשעת מלחמה). יש לשמוע ולהשמע להוראות המדויקות שניתנות לנו ולא לעגל פינות , יש להשמע "להוראות היצרן" .
נשיאי העדה שנשלחו היו אנשים מכובדים מאוד, בעלי כוח רב, אבל, לפעמים יש נטיה מגודל המעמד ,לאנשים מסוג זה , לחרוג מהמנדט שניתן להם כי " הדם עלה להם למוח " . התורה מזהירה אותנו שלא לנהוג כך ,מכוון שהמחיר עלול להיות גבוהה מאוד .
קימיים שני סוגי פחדים : פחד מכשלון ,אבל יש גם פחד מהצלחה . פחד מכשלון משתק אותנו מלהתקדם, מכוון שאנו פוחדים מפני ההשלכות של הכשלון: דכאון , מה יגידו אנשים , הבושה. לעומת זאת פחדים מפני הצלחה שחלק מאיתנו , מילדינו , או תלמידינו מונעים מהם ,הוא הפחד שלאחר ההצלחה יצפו ממני לתת משהו שלא אוכל לעמוד בו , או שלאחר ההצלחה יהיה כשלון שלא אוכל להתמודד מולו , או המחשבה שתמיד אמרו לי שאני כשלון ,אז,בטח ההצלחה שלי לא יכולה להתגשם במלואה , או שהיא לא אמיתית. לכן נוח יותר להשאר במקום שבו אתה נמצא ולא לשאוף להגיע למקום גבוהה הרבה יותר מהמקום שבו אני נמצא .
יש פעמים שתלמידינו היקרים הגיעו מרקע כזה ,שתמיד שידרו להם שהם לא יוצלחים, כשלונות רבים היו מנת חלקם, עוד לפני שהגיעו לתיכון ולכן קשה להם ביותר לחוש מהי הרגשת הצלחה , מתפקידנו המורים להוביל אותם לאט לאט , צעד אחר צעד , אגודל אחר אגודל , אל ההצלחה וההגשמה הנכספת של כל אחד מהם . חייב להיות תהליך איטי ולא מהיר מידי כי אז ברגע משבר קטן יגיעו הדכאונות וההרס העצמי וכל מה שבנינו יחד עם התלמיד או הילד האישי שלנו ירד לטמיון .( מסוג המצליחנים שהתמכרו לסמים בעקבות הצלחה מסחררת ). הדבר דומה למעבר ממים קרים למים פושרים ורק אז למים חמים יותר, שהזעזוע לא יהיה גדול מידי ויוביל לנזק ולא לתועלת.
יש לי סיפור אישי ,מרגש מאוד על תלמיד שהגיע אלי מבית הספר היסודי מהחינוך המיוחד, כאשר שם עבר חוויות קשות ביותר : כשלונות ,אכזבות, דחייה, ודימוי עצמי נמוך . לאחר שעברתי עם התלמיד תהליך איטי של " הבראה" הפך התלמיד למצטיין שכבה ולאחר סיום לימודיו התגייס לאחת היחידות המובחרות בצה"ל.
ייתכן והמרגלים , בפרשה שלנו , פחדו דווקא מהצלחה. שהרי במקום שבו הם היו ,במדבר , הם הרגישו די בטוח , כמשל המערה של אפלטון , יש מן , יש שלו , יש מים , ולכן יש זמן לרוחניות , אבל כעת הם צריכים להגיע לארץ ישראל, אומנם מקום שהם ציפו לו בכיליון עיניים, אבל הפחד מהבלתי נודע מערער את בטחונם , למרות שלהגיע לארץ המובטחת הייתה שאיפת חייהם וחלומם שנים רבות.
דבר נוסף , הרי כתוב בפרק י"ג פסוק ל"ב שהמרגלים אומרים על הארץ " ארץ אוכלת יושביה היא " , ייתכן והתכוונו לומר שאומנם מדובר בארץ פוריה , אבל כדי להתפרנס צריך לעבוד קשה מאוד , הארץ אוכלת את הפנימיות של האדם ,כלומר מונעת ממנו להגשים את שאיפותיו הרוחניות באופן מושלם , מכוון שכל הזמן הוא יהיה עסוק בדברים החומריים כדי להתקיים.
אבל המסר הוא שאנו צריכים למצוא את האיזון בין רוחניות לבין חומריות. מצד אחד כתוב בספר קהלת פרק י"ב פסוק י"ב "הזהר עשות ספרים אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר " , כלומר לימוד קיצוני בענייני רוח עלול לגרום נזק פיסי לגוף ,הכל צריך להיות במידה, אבל מצד שני בספר קהלת פרק ה' פסוק ו' כתוב " ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון " , כלומר מרבה נכסים מרבה דאגה , דבר שגם עלול לפגוע בנו באופן פיסי , לכן שוב חשוב להדגיש את חשיבות האיזון בחיינו בכל דבר בחיים.
מסר נוסף הוא כל דבר שאנו מחליטים לעשות בחיינו צריך להיות בזמן הנכון ככתוב בספר משלי פרק ט"ו " ודבר בעיתו מה טוב " . בספר משלי פרק י' פסוק ה' כתוב " אוגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש " ,כלומר יש זמן שבו אנו צריכים לאגור כוחות כדי לנוח , ללמוד ,להתעסק בענייני הרוח , אבל יש זמן שאנו חייבים להתעסק בענייני החומר , לקצור ( לעבוד ) כדי לקיים את עצמנו.
מסר נוסף שניתן להעביר לתלמידינו ולילדינו מפסוק זה הוא , שצריך לנצל את החופשה כדי לאגור כוחות " אוגר בקיץ " , כדי להיות מוכנים ללימודים בשעתם ,שלא נרדם בזמן הלימודים , קרי שמה לא נעשה את המוטל עלינו ברגע המבחן בצורה הטובה ביותר " נרדם בקציר בן מביש " .
מסר נוסף הוא , לחפש את הטוב ולא רק את הרע . על המרגלים היה לחפש את הטוב ולא רק את הרע ,,אבל המרגלים החליטו להבליט דווקא את הרע ולא את הטוב כדי למנוע מעם ישראל להתקדם ולהגיע אל הארץ המובטחת שהם כל כך ציפו לה.
לכן אנו צריכים לחנך את תלמידינו וילדינו תמיד לחפש את הטוב בחיינו , למרות שאנו רואים סביבנו לא מעט דברים רעים , בסופו של דבר עם אמונה בדרך והתמדה ,הטוב מנצח את הרוע , האור מנצח את החושך , כמו שכתוב בספר משלי פרק י"ג פסוק כ"א " חטאים תרדוף רעה ואת צדיקים ישלם טוב " .
מסר נוסף לחיינו הוא , למרות שעשרת המרגלים היו הרוב , אומנם הרוב קובע אבל לא תמיד הוא גם צודק , על המרגלים היה להפוך את החסרונות ליתרונות וכך גם אנו צריכים לנהוג בחיינו ולחנך את ילדינו ותלמידינו , לא לפחד לומר את דעתנו למרות שלעיתים הרוב חושב אחרת מאיתנו, זה לא אומר שהם צודקים ואתה לא , כפי שאמר אלברט איינשטיין ( שנולד בתאריך שאני נולדתי 14.3) " אני אסיר תודה לכל מי שאמר לי לו הם הסיבה שעשיתי זאת בעצמי ( והצלחתי) " .
מסר נוסף הוא , חשיבות התזמון בחיינו כפי שאמר קהלת פרק ג' פסוק א' " לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים " , הרי למרגלים ניתנה ההזדמנות למלא את משימתם נאמנה , לבצע את השליחות ולא לחרוג מהמנדט שניתן להם , ולנסות לשכנע את העם שאי אפשר לכבוש את הארץ בניגוד לעמדת בורא עולם , ההזדמנות שניתנה להם לבצע את השליחות כהלכה הוחמצה ולכן כאשר מאוחר יותר עלו המעפילים לראש ההר וביקשו כן לעלות לארץ זה כבר היה מאוחר " הם פספסו את הרכבת" , כפי שאמר להם משה בפרק י"ד פסוק מ"ב " אל תעלו כי אין יהוה בקרבכם " . הם לא שמעו למשה ולכן הכה בהם הכנעני יושב ההר .
מסר שאנו חייבים ללמוד וללמד את ילדינו ותלמידינו שתזמון בחיים הוא דבר חשוב מאוד, יש דברים שתוכל להשיגם היום , אבל מאוחר יותר כבר לא יהיה אפשר יותר להשיגם או שהמחיר שתצטרך לשלם יהיה הרבה יותר גבוהה , כך באהבה בין בני זוג שבמידה ואתה לא משמר אותה בזמן היא עלולה להתמוסס ולהעלם , כך היום בזמן הקורונה לאור ירידת מחירי הדיור , אם לא תנצל את המצב הקיים של מחיר הדיור כעת , בעתיד תצטרך לשלם מחיר הרבה יותר גבוהה ואולי כבר לא תוכל לקנות את הנכס שרציתה. עדיף כמובן תמיד להתייעץ עם עמית ( חבר ) כגיבוי כפי שהלכו יחד יהושע בן נון וכלב בן יפונה , כפי שכתוב בספר קהלת פרק ד' פסוק ט' " טובים השניים מן האחד " .וכפי שכתוב בספר ישעיה פרק מ"א פסוק ו' " איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק ( לחזק את דברי חברך)" .
גם בסיפור של מקושש העצים ביום השבת ( בפרק ט"ו פסוקים ל"ב - ל"ו ) שנרגם באבנים ,יש אותו מסר שלכל דבר בחיים יש את הזמן שלו , כפי שכבר ראינו בסיפור המעפילים, וכפי שכתוב בקהלת פרק ג' פסוק ה' " עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים " אבל בטח לא ביום השבת שהרי כתוב בספר שמות פרק כ' פסוק י' " ויום השביעי שבת ליהוה אלוהיך לר תעשה כל מלאכה " .
המסר הוא לא לעבור את הגבול המותר בכל תחום בחיינו, כמו החוקים שאנו מחוייבים כולנו לשמור אותם ללא הבדל דת , גזע , מין או מעמד , כי אחרת המחיר עלול להיות כבד מאוד .
עניין הציצית , בסוף הפרשה , מזכיר את המחוייבות שלנו לקיים את החוקים ככתוב בספר במדבר פרק ט"ו פסוק ל"ט " וזכרתם את כל מצוות יהוה ועשיתם אותם" .יש לזכור שהמצוות ניתנות לטובת החברה בהצבת גבולות וחוקים ברורים כדי שהחברה תוכל להתנהל בצורה מסודרת והוגנת כל אדם כלפי חברו וגם אדם כלפי בורא עולם ואסיים בדבריו של הסופר הספרדי מיגל דה סרוואנטס שאמר " כל החוקים האנושיים והאלוהיים מרשים לכל אדם להתגונן כאשר הוא מותקף " .
שבת שלום לכולם ורק בריאות.

בועז חדד.