הנצחות וקרנות

ועדת ההנצחות והקרנות של החברה לחקר המקרא, המתכנסת פעם בשנה, בנוכחות של לפחות ארבעה חברים קבועים, מחליטה על הקמת קרנות בהתאם לפניות של אנשים המעוניינים להנציח את קרוביהם או להקים קרן מלגות על שמם.

הקרנות וההנצחות מפורסמות באתר זה.

קרנות החברה לחקר המקרא

יעודם של קרנות החברה הם :
א. מלגות לסטודנטים מצטיינים.
ב. מלגות יזמות למורים מובילים.
ג. מלגות הזנק לסטונדטים יוזמים.
ד. פרסומים מקראיים בתחומים שונים.

קריטריונים להקמת קרן מלגות
פנייה אישית למנכ"ל החברה תוך שמירה על דיסקרטיות.
כספי הקרן מיועדים בחלקם למימון כלל פעילויות העמותה.
לעמותה אישור על ניהול תקין וביקורת של רשם העמותות וההקדשות.
עמידה בתנאי סף מינימלי של גובה הקרן בסך של 360,000 ש"ח
או כל סכום אחר בהתאם להחלטת הועדה.
פנייה אישית

הנצחות

חברות, גופים ציבוריים ופרטיים בארץ ובעולם, איש או אישה, המעוניינים להנציח את היקר להם ולתמוך בקידום ובהפצת התנ"ך בארץ ובעולם לנוער ולמבוגרים. כאן המקום להשתתף במפעל חשוב זה

קריטריונים להנצחה
פנייה אישית למנכ"ל החברה תוך שמירה על דיסקרטיות.
כספי ההנצחות יופנו בחלקם לפעולות למען הקהילה בתחום התנ"ך.
פנייה אישית

ועדת הנצחות וקרנות

שמות הקרנות וההנצחות