תכנית חוויות התנ"ך

לשנת הלימודים הקרובה

רציונל :

בשנים האחרונות אנו חשים ניכור הולך וגובר בקרב הנוער מן המקורות והתרבות שאפיינו את עם ישראל בתקופה שלאחר קום המדינה ועד לשנים האחרונות, לכן כעת שומה עלינו לקרב את ספר הספרים לתלמידים  תוך הדגשת חוויות התנ"ך על פי צוואת בן גוריון וחזון המייסדים שכתבו במגילת העצמאות, כי המדינה "תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל".

קהל היעד :

תלמידי החטיבה העליונה הלומדים תנ"ך.

התהליך :

1. כתיבת תכנית להתגבשות אישור עקרוני.
2. הכנת הצעת תקציב.
3. קבלת תקציבים לביצוע.
4. אישור סופי.

ארבע התכניות המוצעות:

חידון תנכ"י
יום חידון התנ"ך, הכנת התלמידים המשתתפים, חידון פומבי בפורמט שכבתי משולב מדיה.
אגף חברה ונוער מרכז חידוני התנ"ך 
יום אקדמי בניהול התלמידים
יום "אקדמיה חוברת לתיכון", הזמנת המרצים מהפקולטות למקרא לפי נושאי הלימוד, פאנל תנכ"י בהשתתפות וניהול התלמידים.
סיום היום בהצגת תיאטרון.
אגף מורשת בשיתוף החברה לחקר המקרא
סדנת חוויות
סדנה בהנחיית אישיות מוכרת  :
המשתתפים באים מתחום התיאטרון, המשחק והמדיה הישראלים.
אגף מורשת בשיתוף  החברה לחקר המקרא
סדנת מנהיגות
דו שיח בין פורום האלופים לבין תלמידי התיכונים, בהנחיית התלמידים.
אגף מורשת
מפמ"ר תנ"ך

כללי

1
אגף מורשת והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך הקצו כספים רבים להנחלת התנ"ך משנה"ל תשע"ט (בין השאר הוא כולל תקציב ייעודי של אלפי ש"ח לבניית חדר תנכ"י בכל בית ספר).
2
החברה לחקר המקרא מיסודו של בן גוריון שותפה לתהליכים תנכי"ם עם אגף מורשת ומנהל חברה ונוער, החברה הביעה הסכמתה העקרונית להשתתף בביצוע התכניות של האגף בכל בית ספר שיבקש זאת.