הרב יונתן זקס ז"ל
סידרת הרצאות "לרפא עולם שבור"

הרב זקס כפרשן מקרא:
סדרת הרצאות חדשה