תכנית "ארץ התנ"ך"

בחסות החברה לחקר המקרא

מכינות קדם צבאיות לומדות תנ"ך דרך הראש ודרך הרגליים

"מאז באתי לארץ עוצבתי בעיקר מהתנ"ך, שרק פה, בארץ, החילותי להבין אותו בכל עומקו, והושפעתי ממנו יותר מכל ספר וספרות אחרים – יהודיים ולא יהודיים."
(דוד בן גוריון)

מטרת התכנית :

פיתוח של למידת התנ"ך, דרך הלימוד בספר ודרך הרגליים, בהיקפים רחבים בארץ. גופים שיהיו שייכים ומחוייבים לתכנית יזכו לסיוע.

הקדמה :

העיסוק בלימוד נביאים לא היה מצוי בבתי המדרש הגלותיים. הנוף הארצישראלי הניבט מבין פסוקי הנביאים לא היה מוכר ללומדי בית המדרש הגלותיים. המסרים שעסקו בשאלות הממלכה, זיהוי שטחים, מהלכים צבאיים ושאלות מוסר תנכ"יות השייכות לחברה ועם עולים בעוצמה רבה מעולם התוכן של הנביאים, אך לא היו הווית יומם של הקהילות בגלות.
החזרה לארץ ישראל אופיינה בחיבור עמוק אל הארץ ואל האתוסים הלאומיים, עם הרצון לכבוש ברגליים את השטח ולבנות אתוס של חיבור לארץ דרך הרגליים.
לימוד תנ"ך בכלל ולימוד ספרי נביאים בפרט, והסיור ברגליים במחוזות התרחשותם של הדברים מהווה את חוליית החיבור בין עולם הלימוד ועולם התוכן היהודי ובין המציאות הארצישראלית....
תכנית זו בנויה לביסוס החיבור לשטח - הינה ענף לימוד ארצישראלי ייחודי שאותו אנו רוצים לפתח באופן הנגיש לכל לומד ולומדת, דתי וחילוני כאחד.
מגמת תכנית זו להעצים ולהעמיק את ענף הלימוד התנכ"י הארצישראלי, באפיון של החיבור בין הלימוד שבטקסט לבין הלימוד דרך הרגליים, בין האתוס הבית מדרשי לבין האתוס הציוני הפייטרי של חיבור לארץ ישראל דרך הטיול והשטח.

תאור התכנית :

התכנית בנויה על המרכיבים הבאים :

לימוד שיטתי - לימוד בסיסי המתקיים בקמפוסים של כל מסגרת השותפה בתכנית. הכוונה ללימוד במכינה של ספרי נביאים ראשונים, פרק יומי בשנת המכינה, יסיימו החניכים את ספרי נביאים ראשונים מיהושע ועד מלכים. אפשרות אחרת היא - לימוד שיטתי על פי אתרים וסיור בעקבותיהם.
תכנית סיורים - בתדירות קבועה, עד אחת לשבועיים (ומינימום של 5 סיורים בשנה), יוצאים לסיור בעקבות סיפורים ואתרים נבחרים, מתוך הפרקים שנלמדו. חלק מהסיורים יתבצעו על ידי המסגרות הלומדות וחלקן בשיתוף עם מסגרות לומדות נוספות ובהזמנה של מומחי תוכן. (ז'בו, הרב מדן וכד')
כנסים ציבוריים - במהלך השנה יתקיימו שני כנסי - תנ"ך עם מומחי תוכן, סביב סוגיות תנכיו"ת או סביב משמעות אזור או אתר מסוים.
מפגשי עמיתים - מפגשי לימוד של מובילי התכנית במגמה להצמיח חבורת שותפי דרך שתהא מסוגלת להניע מהלך לאומי של לימוד תנ"ך ארצישראלי לגדל את הטיפוס הארצישראלי עם שורשים תנכ"יים בארץ.
התנאים לזכאות להשתתפות בתכנית:
הגשת תכנית לימודית שנתית שכוללת היקף לימוד של 12 שעות שבועיות לפחות.
העמדת רכז לתכנית בעל ידע ועומק בלמידת התנ"ך.
תכנית סיורים שנתית (בין 5 סיורים בשנה ועד סיור מדי שבועיים).
מחוייבות להשתתפות בכנסים הארציים.
שיקול דעת של הנהלת החברה לחקר המקרא המאשר את צירוף הגוף לתכנית.
לפרטים ויצירת קשר - ישראל קריסטל :
טל - 054-397-3801 | דוא״ל kristalisrael@gmail.com