החברה לחקר המקרא - ישראל קריסטל -והצייר האומן יוסי רוזנשטיין מברכים את עם ישראל בארץ ובתפוצות בברכת "חג כשר ומלא שמחת חיים"