הציור השבועי מבט מתוך פרשת השבוע ואתחנן תש"פ באדיבות האומן יוסי רוזנשטיין