- "הצייר האומן יוסי רוזנשטיין במסר לפרשת חיי שרה תשפ"א "המפגש בן רבקה ואליעזר עבד אברהם"