"הצייר האומן יוסי רוזנשטיין במסר לפרשת ויצא תשפ"א מ"סולם יעקב