הצייר האומן יוסי רוזנשטיין במסר מצויר לפרשות ויקהל פקודי תשפ"א .