הצייר האומן יוסי רוזנשטיין במסר מצוייר לפרשת ואתחנן תשפ"א וברכת מז"ט מהחברה לחקר המקרא לנשואי הבת מיכל