הצייר יוסי רוזנשטיין במסר בציור על פרשת שופטים תש"פ