הצייר יוסי רוזנשטיין במסר מצויר לפרשת ויחי ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל