כנס שדולת בתנך בכנסת עם החברה לחקר המקרא ועם קרן שלום ירושלים באולם המליאה של עיריית ירושלים

https://youtu.be/qp7Snt9OPZM