על חשיבות לימוד התנ"ך

למה ללמוד תנ"ך ?

פרו' שרה יפת, האוניברסיטה העברית בירושלים

תנ"ך כאן ועכשיו