על חשיבות לימוד התנ"ך

למה ללמוד תנ"ך ?

פרו' שרה יפת, האוניברסיטה העברית בירושלים

תנ"ך כאן ועכשיו
 
**********Paste this code as high in the of the page as possible************* ****************Additionally, paste this code immediately after the opening tag**********