מכתבו של נשיא המדינה מר הרצוג על מיזם "הרב זקס כפרשן מקרא"