מסר לשבת פרשת תולדות תשפ"א *מנהיגות הורית -דוגמא אישית, דרשו מעצמכם את אשר אתם דורשים מילדיכם*!!- יגאל גור אריה.

פרשת "תולדות"- *מנהיגות הורית *!!- יגאל גור אריה
"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד ויעקב איש תם ישב אהלים. ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבה את יעקב."
התורה לא מפזרת מילים סתם ,לתאר את רגשות אהבת ההורים לבניהם.
*מנהיגות הורית *!! היא :
דוגמא אישית, דרשו מעצמכם את אשר אתם דורשים מילדיכם. הצבת גבולות בדרך מותאמת, בעקביות, תקשורת של דו-שיח . העצמה: ההורה משתמש במנהיגותו כדי לחזק את ילדיו.שותפות בהורות: היכולת של בני הזוג לשתף פעולה בצורה משמעותית, כשמדובר במנהיגות משפחתית. יכולים להיות חילוקי דעות בנושאים שונים, אבל ביחס לחינוך – חשוב ליצור עמדה משותפת ואחידה. גמישות: הורה שהוא מנהיג יכול לשנות את התנהגותו, בהתאם לנסיבות המשפחתיות המשתנות.היו עקביים. קיימו את אשר הנכם מבטיחים, אמרו גם "לא" לילדים. יותר משילדים חוששים לשמוע "לא" הורים מפחדים להשמיעו .בדקו עצמכם. היו פתוחים לבדוק עצמכם ביחסיכם עם ילדיכם ,אל תחששו להודות בטעויות , הקשיבו לילדיכם. קחו אחריות מלאה על שמירת תקשורת פתוחה עם ילדיכם, גבשו את משפחתכם סביב ערכים ברורים.
זכרו: בעולם של אובדן ערכים, ילדיכם זקוקים לכם כבעלי תפישות ערכיות ברורות המיושמות במשפחה.
אחת מהגדרת המנהיגות היא הובלת אנשים לעבר מטרה משותפת. היכולת לחולל שינוי וליצור
מוטיבציה, הן הכרחיות בהגדרה זו של מנהיגות.
כשאנו מעלים בדמיוננו את המושג "מנהיג", עומדים לנגד עיננו דמויות של מנהיגי מדינות, מצביאים, ומחוללי מהפכות בעולם. אך כמו בסיפור הידוע על אותו אחד שרצה לשנות את העולם, ולאחר שלא
הצליח יעץ לו רבו לשנות את מדינתו, ולאחר שלא הצליח, יעץ לו לשנות את עירו, ולסוף הבין המנהיג שהשינוי מתחיל ממנו ומשם מתפשט הלאה.
סיפור זה מלמדנו כי מנהיגים יכולים להיות גם בקנה מידה קטן יותר, אולם עליה להישאר במטרות ובעקרונות, תוך גילוי גמישות ואחדות.
את המטרות והעקרונות אנו רואים גם בפרשתנו. יצחק ורבקה, זוג הורים המנסים להנהיג את בניהם התאומים, מכוונים לדרך ערכית המביאה לאמונה בבורא עולם והליכה בדרכיו.
לצורך כך הם נדרשים לגלות גמישות. "חנוך לנער על פי דרכו", מלמדים אותנו חז"ל כי
לכל נער הדרך שלו. כל נער באופיו, וההורה נדרש לגלות יכולת להכיל את הילד
ולהתגמש בדרכו החינוכית. אין מדובר על התגמשות בערכים או במטרות, אלא בבחירת הדרך אל המטרה.
אחדות היא יסוד נוסף וחשוב ביותר במנהיגות הורית. הורים צריכים לדבר בקול אחד.
הורים חייבים לשדר מסרים אחידים לילד, ורק אז, אם הילד סר מדרך הישר, האשמה בו. אם ההורים שידרו מסרים כפולים, סותרים או לא אחידים, האשמה על הדרדרותו של הילד, טמונה בהם.
מה נותר לרבקה לעשות ברגע גורלי זה. רק דרך אחת להמחיש בפני יצחק בצורה ברורה את העובדה המצערת, שקל מאד לרמות אותו ולהוליכו שלל: אז יבין, מה עולל לו עשיו בהטעיותיו-
גם המאמינים בהכלה ובסובלנות צריכים להכיר בקיומם של גבולות שאין לעבור ובערכים שיש להיאבק עליהם בנחישות. "מי שיש לו 'למה' יוכל לשאת כמעט כל 'איך'!"
רבקה העזה וניצחה !!
על אף ששני הבנים גדלו והתחנכו באותו בית, הם אימצו לעצמם מטרות ועקרונות שונים,
שתוצאתם הם אדום וישראל, המנוגדים בתכלית הניגוד.

שבת שלום !
שבת שלווה וענוגה !
יגאל גור-אריה