שקף של כנס שדולת התנך בשיתוף החברה לחקר המקרא ועיריית ירושלים באולם המליאה של העירייה