שיעורו של הרב יואל בן נון

פרו' אביעד הכהן - נשיא מכללת שערי משפט, הוד השרון

מהיכן מתחיל ספר ישעיהו ?

הרצאתו של הרב יואל בנון הועברה בבר אילן במסגרת הפרויקט תנכי פתוח של החברה לחקר המקרא

**********Paste this code as high in the of the page as possible************* ****************Additionally, paste this code immediately after the opening tag**********