מרצה: הרב ד"ר תמיר גרנות -שומר גוי קדוש : מתחיה לקדושה. במקרא ובזמן הזה