עו"ד משה תורגמ'ן-בדו-שיח עם זלמי זוננפלד- שותפות העדה החרדית בזכות לשרת