אמת מארץ תצמח - מנהיגות שנולדה בטעות || שיעור עשרים ואחת בסדרה מאת פרופ' חנוך בן פזי