הלהט הדתי, ברכה או קללה || שיעור שלושים וחמש בסדרה מאת הרב רפי פוירשטיין