הרב ד"ר משה הרשקוביץ-כיצד בונים משכן? כיצד בונים מדינה?