עקידת יצחק ||פרשת וירא תשפ"ב שיעור חמש עשרה בסדרה מאת הרב ברוך בודילובסקי