שיעור מספר 38 הרב ערן דאום- השואה על פי משנתו של הרב יונתן זקס ז"ל