" שיעור מספר 41 ד"ר יעל ציגלר והקלטה של הרב זקס זצ"ל בסוף "כוחו של היחיד לתקן את העולם