אחווה בספר בראשית ||פרשת תולדות תשפ"ב שיעור שבע עשרה בסדרה מאת הרב רא"ם הכהן