החירות במשנתו של הרב יונתן זקס || שיעור שלושים ותשע בסדרה מאת הרב עמיהוד סלומון